Rumah Untuk Dijual

Lot 4712, Taman Bistari, Depan SMK Pelagat

Luas tanah: 5,198.97 kaki persegi (483 meter persegi)

Luas Rumah: 1,179 kaki persegi.

Hakmilik : Kekal

Keluasan Rumah dan Tanah.

Banyak ruang untuk pembesaran rumah ikut keperluan anda.

Susunatur dalaman

3 x Bilek Tidur, 2 x Bilek Air

Pemandangan dari Dapur/Family Area

Pandangan dari Bilek Tidur Utama

Bilek Tidur Utama

Dapur

Ruangan kosong di dapur

Bilek Air di Dapur

Boleh guna Google Map untuk melihat kawasan sekitar atau ke terus ke lokasi rumah.

Harga : RM295,000

Untuk sebarang pertanyaan, sila klik link Whatsapp di bawah:

Nota: Agen bertauliah dialukan.