Rumah Untuk Dijual

Lot 4712, Taman Bistari, Depan SMK Pelagat

Luas tanah: 5,198.97 kaki persegi (483 meter persegi)

Luas Rumah: 1,179 kaki persegi.

Hakmilik : Kekal

Keluasan Rumah dan Tanah.

Banyak ruang untuk pembesaran rumah ikut keperluan anda.

Susunatur dalaman

3 x Bilek Tidur, 2 x Bilek Air

Pemandangan dari Dapur/Family Area

Pandangan dari Bilek Tidur Utama

Bilek Tidur Utama

Dapur – kabinet telah dipasang di sini.

Ruangan kosong di dapur

Bilek Air di Dapur

Boleh guna Google Map untuk melihat kawasan sekitar atau ke terus ke lokasi rumah.

Harga : RM310,000

Untuk sebarang pertanyaan, sila klik link Whatsapp di bawah:

Nota: Hanya pembeli yang serius sahaja. Pihak ketiga tidak dialukan